Ngày 20.12.2023, Trường Đại học STUST sẽ đến và có buổi làm việc với Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM để thảo luận các cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới.

Số lần xem trang: 2153
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bảy năm hai

Xem trả lời của bạn !