Kính gửi quý trường/viện thông tin về đợt tuyển dự án đào tạo từ xa bằng tiếng Pháp năm học 2024-2025, dành cho các dự án xây dựng mới hoặc cải tiến một chương trình đào tạo từ xa hiện hữu, với mục tiêu tuyển sinh quốc tế và cấp bằng theo đúng quy chế hiện hành của quốc gia sở tại, dự kiến khai giảng từ năm học 2024-2025


Đây là chương trình của Viện Quản trị tri thức và Đào tạo từ xa (IFIC) trực thuộc AUF, với các mục tiêu cụ thể như sau:
 • Quốc tế hoá chương trình đào tạo có cấp bằng, hướng đến các đối tượng người học phân tán khắp nơi trên thế giới;
 • Hỗ trợ và khuyến khích phát triển các sáng kiến chuyển đổi số nhằm xây dựng các chương trình đào tạo cấp bằng có chất lượng và cơ hội tìm kiếm việc làm cao, giảng dạy bằng tiếng Pháp hoàn toàn từ xa;
 • Củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị tích cực giữa các trường thành viên AUF thông qua các chương trình liên kết đào tạo.

CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ CHÍNH 

 • Hỗ trợ tài chính: mua sắm trang thiết bị dạy học từ xa (tối đa 50 % tổng khi phí AUF hỗ trợ), mua bản quyền phần mềm ứng dụng dạy học từ xa, mua hoặc sản xuất nội dung học liệu, thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo nhân sự phục vụ đào tạo từ xa…; 
 • Tư vấn công nghệ đào tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo từ xa và thiết lập hệ thống kĩ thuật phục vụ đào tạo từ xa; 
 • Hỗ trợ quản lí chương trình đào tạo từ xa: khi dự án hoàn tất, tích hợp chương trình đào tạo từ xa vào danh mục FOAD của AUF, với sự hỗ trợ của mạng lưới AUF toàn cầu trong việc: 
  • Quảng bá và ghi danh ứng viên thông qua nền tảng chung của AUF, 
  • Tiếp nhận hồ sơ và thu hộ học phí của sinh viên trúng tuyển, 
  • Quản lí và theo dõi quá trình học tập của sinh viên, kể cả khâu tổ chức thi cử, kiểm tra đánh giá và/hoặc tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn, khoá luận tốt nghiệp, 
  • Hỗ trợ một phần học phí cho các sinh viên xuất sắc hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn, tuỳ theo thoả thuận riêng giữa cơ sở đào tạo và AUF; 
 • Hỗ trợ lưu trữ nội dung trên một hệ thống quản lí học tập trực tuyến dạng Moodle; 
 • Hỗ trợ dịch vụ cấp bằng với công nghệ chuỗi khối (blockchain)…

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

 

Số lần xem trang: 2345
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn không một bốn

Xem trả lời của bạn !