GIỚI THIỆU CHUNG

 

Chương trình chuyên gia Fulbright là chương trình ngắn hạn đưa chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan Bộ, ngành của Việt Nam theo yêu cầu cụ thể của đơn vị  tiếp nhận. Các chuyên gia đến làm việc tại đơn vị tiếp nhận từ hai đến sáu tuần, tính bắt đầu từ ngày đến và rời đơn vị tiếp nhận. Để mời chuyên gia, các đơn vị sẽ nộp hồ sơ trực tuyến cho Chương trình Fulbright vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và ít nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến của chương trình. Đối với hồ sơ không mời đích danh chuyên gia, thời gian gửi hồ sơ ít nhất là 5 tháng.

 

CHUYÊN GIA FULBRIGHT THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÌ?

 

Chương trình chuyên gia Fulbright với mục đích mang đến cho học giả và giáo sư Hoa Kỳ cơ hội cộng tác với các tổ chức học thuật và giáo dục của Việt Nam thông qua các hoạt động:

·        Tham gia/Chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề, tập huấn

·        Tư vấn các nhà quản lý và cán bộ đào tạo Việt Nam trong việc phát triển và nâng cao năng lực

·        Xây dựng và đánh giá chương trình học thuật

·        Thực hiện các bài giảng cấp đào tạo đại học và sau đại học

·        Tiến hành các bản khảo sát và đánh giá nhu cầu, nghiên cứu chương trình ở các đơn vị, tổ chức học thuật và giáo dục tại Việt Nam

LĨNH VỰC ĐƯỢC LỰA CHỌN

 

 

Nông nghiệp

Khọa học máy tính & CNTT

Nghiên cứu về hòa bình và giải quyết xung đột

Nghiên cứu Hoa Kỳ

Kinh tế học

Giảng dạy Vật lý

Nhân loại học

Giảng dạy kỹ thuật

Khoa học chính trị

Khảo cổ học

Giáo dục

Quản lý công

Thông tin và Báo chi

Khoa học Môi trường

Sức khoe cộng đồng/toàn cầu

Quản trị kinh doanh

Luật

Công tác xã hội

Giảng dạy Hóa học

Giảng dạy Toán

Quy hoạch đô thị

 

Xã hội học

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vũ Thị Dịu, trợ lý Chương trình Fulbright tại Việt Nam, ĐT: +84 24 3850 50000 (Số máy lẻ: 6033); email: vudt@state.gov       

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

Số lần xem trang: 3071
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín sáu năm

Xem trả lời của bạn !