Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Chương trình trao đổi sinh viên Học kỳ hè 2022 của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Hạn chót đăng kí: ngày 15 tháng 04 năm 2022

P.HTQT cũng đính kèm Inform Sheet của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc để các em sinh viên nắm thông tin. Nếu có những thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyệt Khánh theo số đt 0975347738 hoặc email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 428
Điều chỉnh lần cuối: 10-02-2022

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bảy năm tám

Xem trả lời của bạn !