Mời Quý Thầy/Cô tham gia hội thảo về Đề án 89, một chương trình của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của các HEI tại Việt Nam thông qua đào tạo học bổng thạc sĩ / tiến sĩ tại Việt Nam, ở nước ngoài hoặc TNE. Những người tham gia sẽ tham gia thảo luận về kỳ vọng của đào tạo Tiến sĩ - cách tiếp cận đối tác liên quan là gì, các yếu tố chính dẫn đến thành công.

Ngày: 3 tháng 12 năm 2021

Thời gian: 16.30–18.00 (giờ Việt Nam) hoặc 09.30–11.00 (giờ Anh)

Đăng ký trước ngày 2 tháng 12

Hội thảo trực tuyến "Phát triển thực hành Lãnh đạo và Quản trị để đáp ứng với số hóa trong GDĐH"

Link: Đăng ký

 

Mời Quý Thầy/Cô tham gia hội thảo trực tuyến này được tổ chức bởi Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh-Việt Nam, đại diện là Global Wales và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, và được hỗ trợ bởi Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Ngày: 10 tháng 12 năm 2021

Thời gian: 15.30–17.30 (giờ Việt Nam) và 8.30–10.30 (giờ Vương quốc Anh)

Thành phần tham dự: Các nhà lãnh đạo và chuyên gia giáo dục đại học đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam

Link: Đăng ký

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2910
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bảy bảy chín

Xem trả lời của bạn !