Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Chương trình Fulbright vào năm 2021 và kỷ niệm 30 năm thành lập Fulbright Việt Nam vào năm 2022, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn ảo "𝐅𝐮𝐥𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞." Cả cựu sinh viên Fulbright Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ chia sẻ trải nghiệm Fulbright đã tác động đến cuộc sống của họ như thế nào, nêu bật sức mạnh của trao đổi giáo dục trong việc tăng cường mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam.

 

Chúng tôi rất vinh dự được có những cựu sinh viên ưu tú này chia sẻ hành trình độc đáo của họ với Fulbright:

• TS. 𝐂𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐜𝐊𝐞𝐧𝐳𝐢𝐞, Học giả Fulbright Hoa Kỳ, Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, Cao đẳng Colby.

• Cô 𝐓𝐡𝐚𝐨 𝐆𝐫𝐢𝐟𝐟𝐢𝐭𝐡, Sinh viên Fulbright Việt Nam, Nguyên Giám đốc Quốc gia, Tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam.

• Ông 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐡𝐚𝐦, Chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh, Giám đốc phát triển nghề nghiệp, Đại học Fulbright Việt Nam

• TS. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐢, Học giả Fulbright Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Việt Nam.

• Người điều hành: Bà 𝐁𝐮𝐢 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐦, Sinh viên Fulbright Việt Nam, Giám đốc Truyền thông, Đại học Fulbright Việt Nam.

Hội thảo trên web này sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ (https://www.facebook.com/useosystemyhanoi) vào lúc 9:00 sáng (Giờ Việt Nam), ngày 1 tháng 12 năm 2021. Công chúng rộng rãi tham gia. Không cần đăng ký.

 

 

Số lần xem trang: 468
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không bảy chín

Xem trả lời của bạn !