Phòng Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về lớp tập huấn “Thiết kế một khoá học MOOC: từ biên soạn kịch bản đến sản xuất nội dung và cung cấp video bài giảng trực tuyến”, do AUF tổ chức từ ngày 15/12/2021 đến ngày 19/01/2022, dành cho giảng viên và cán bộ các trường đại học có tham gia các hoạt động thiết kế, xây dựng và sản xuất nội dung MOOC và bài giảng video trực tuyến.

 

* Mục tiêu

Kết thúc khoá học này, các kiến thức và kĩ năng lĩnh hội được sẽ giúp người học:

 • Phân biệt được các thể loại khoá học mở đại trà trực tuyến (Massive Open Online Course – MOOC) và các đặc trưng của từng thể loại;
 • Phân biệt được các thể loại video giáo dục;
 • Nắm vững các nguyên tắc biên soạn kịch bản sư phạm của một khoá học MOOC;
 • Thiết kế một dự án cá nhân nhằm xây dựng khoá học MOOC và bài giảng video trực tuyến.

* Nội dung

 • Khám phá một hệ thống quản lí MOOC và các thể loại MOOC
 • Phân loại video giáo dục
 • Biên soạn kịch bản MOOC
 • Quyền sở hữu trí tuệ
 • Sản xuất video giáo dục
 • Cung cấp video giáo dục trực tuyến

* Phương thức tập huấn

 • Thời lượng: tổng cộng 15 giờ học từ xa, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 19/01/2022. Thời lượng bình quân: 3 giờ/tuần.
 • Ngôn ngữ: toàn bộ khoá học sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, với sự hướng dẫn của chuyên gia quốc ttrong mạng lưới đại học Pháp ngữ.
 • Hoạt động đồng bộ: 1 giờ họp trực tuyến đồng bộ (synchronious) mỗi tuần, vào ngày thứ tư, từ 13:00 đến 14:00 UTC+7 (tức 07:00-08:00 UTC+1).
 • Hoạt động không đồng bộ (asynchronious): tổng cộng 2 giờ tự học và làm việc hợp tác trên hệ thống LMS Moodle của Văn phòng AUF tại TP. HCM (https://lms-hcmv.auf.org/).

Khoá học hoàn toàn miễn phí. Người học đạt yêu cầu đánh giá cuối khoá sẽ được AUF cấp giấy chứng nhận. Người tham gia điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/tMgSg7CDnM. Hạn chót đăng kí: ngày 10/12/2021.

 

Số lần xem trang: 331
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một tám tám năm

Xem trả lời của bạn !