Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc (Excellent Foreign Students – EPS) cho bậc học Thạc Sĩ/Tiến sĩ theo học tại các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ và Quản lý tại Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Thái Lan vào học kỳ 01/2022.

Hạn cuối đăng ký tham gia: ngày 30/09/2021

 

Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

 

 

Số lần xem trang: 318
Điều chỉnh lần cuối: 21-09-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn một tám một

Xem trả lời của bạn !