Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Hội thảo Trực Tuyến Quốc tế “Tiến đến Xã Hội Không CO2 Hậu Kỷ Nguyên Covid – Những Thách Thức và Cơ hộido Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan và Đại học Chung Hsing cùng phối hợp với Qũy Hòa Bình Sasakawa tổ chức.

Thời gian: 09:25 sáng ngày 13/10/2021

Để đăng ký vui lòng điền đơn trực tuyến qua đường link  2021 International Webinar Moving Toward Netzero Carbon Society in the Post Covid-19 Era: Challenges and Opportunities Form (google.com) trước ngày 01/10/2021.

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chương trình hội thảo.

 

Số lần xem trang: 2414
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2021

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không năm ba năm

Xem trả lời của bạn !