Trung tâm Nghiên cứu và Sau đại học về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á (SEARCA) vui mừng thông báo Lời kêu gọi đăng ký cho Năm học 2022-2023 tới Chương trình Học bổng DAAD-SEARCA trong nước / trong khu vực.


Chương trình nhằm mục đích bồi dưỡng các hệ thống giáo dục đại học mạnh mẽ, theo định hướng quốc tế ở Đông Nam Á với năng lực đóng góp vào sự phát triển bền vững. Vì vậy, tối đa 46 học bổng mới sẽ được cấp cho các nghiên cứu Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ liên quan đến phát triển (xem bảng bên dưới) cho những cá nhân có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và / hoặc nghiên cứu trong academe, tổ chức nghiên cứu hoặc cơ quan chính phủ trong Đông Nam Á.


Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

1. Quốc tịch của bất kỳ quốc gia thành viên SEAMEO nào (Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Timor Leste, Thái Lan và Việt Nam) là nhân viên của các tổ chức học thuật hoặc nghiên cứu hoặc các cơ quan chính phủ (ưu tiên nhân viên thường xuyên) ;

2. Không quá 35 (Bằng Thạc sĩ) hoặc 40 (Tiến sĩ) tại thời điểm nộp đơn;

3. Đã hoàn thành bằng đại học cuối cùng của họ cách đây không quá 6 năm tại thời điểm nộp đơn;

4. Nghiên cứu luận án đề xuất phải phù hợp với chủ đề bao quát của SEARCA là Đẩy mạnh chuyển đổi thông qua đổi mới nông nghiệp (ATTAIN);

Sinh viên năm 1 đang thực hiện từ ba bài nghiên cứu có thể nộp đơn.

 

Thông tin chi tiết về học bổng và liên kết đến đơn đăng ký trực tuyến có thể truy cập tại https://www.searca.org/daad-scholarship

Thông tin chương trình: Tại đây

 

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 31/10/2021.

 

 

Số lần xem trang: 535
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy năm bảy năm

Xem trả lời của bạn !