Phòng Hợp tác Quốc tế  trân trọng thông báo Chương trình Trao đổi Sinh viên năm học 2022 do Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan tổ chức.

Học kỳ Mùa Xuân bắt đầu vào 21/02/2022 và kết thúc vào 24/06/2022

Học Kỳ Mùa Thu bắt đầu vào tháng 09/2022 và kết thúc vào tháng 01/2023

Để đăng ký ngành học vui lòng vào website: http://course.nuk.edu.tw/QueryCourse/EngQueryCourse.asp  (Chọn 2021Spring/ Fall để xem thông tin)

Chương trình của Khoa Quốc tế (Hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh) http://odia.nuk.edu.tw/ad/index.html 

Yêu cầu:

Sinh viên phải chọn ít nhất 1 khóa học của Bộ môn mà mình đăng ký

Tín chỉ tối thiểu 1 học kỳ là 2 tín chỉ. Tối đa là 25 tín chỉ

Ngôn ngữ học:

Hầu hết khóa học được giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên có 5 hoặc 10 khóa học của những bộ môn khác được giảng dạy bằng tiếng Anh mỗi học kỳ.

Sinh viên sẽ được học khóa tiếng Quan thoại. Vui lòng vào đường link

https://course.nuk.edu.tw/QueryCourse/EngQueryCourse.asp

Hồ sơ yêu cầu:  Kế hoạch học tập

                           Bảng điểm

                          1 tấm hình

Vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email iro_nlu@hcmuaf.edu.vn 

 

Điều kiện tham gia: 

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Quan thoại

- Điểm trung bình trên 2.0

 

Hạn chót đăng ký: - Học kỳ Mùa Xuân: 18/10/2021

Học kỳ Mùa Thu: 09/05/2022

 

Vui lòng nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết

 

 

Số lần xem trang: 413
Điều chỉnh lần cuối: 11-09-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai không hai năm

Xem trả lời của bạn !