Phòng Hợp tác Quốc tế  trân trọng thông báo Chương trình “Asia Virtual Academy 2021 Fall” (Học viện Từ xa Châu Á Mùa Thu 2021) do Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan tổ chức.

Chủ đề: Biến đổi Khí hậu và Thách thức Toàn Cầu

Mục tiêu: nhằm cung cấp một diễn đàn thúc đẩy trao đổi học thuật/văn hóa và tạo điều kiện phổ biến kiến thức thông qua một loạt các bài giảng của các trường đối tác trong khu vực.

Thời gian chương trình: Dự kiến từ ngày 12/10/2021 đến 23/11/2021

Giảng viên: đến từ các Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan, Đại học Quốc gia Pingtung, Đài Loan, Trường Đại học Chung Hsing, Đài Lloan,Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, Trường Đại học Tanjunpura, Indonesia, Viện Công nghệ Rajarambapu, Ấn Độ, Trường Đại học Bicol, Philippines

Giờ học: từ 15 giờ đến 16.30 giờ thứ Ba hàng tuần

Học phí: miễn phí

Chủ đề của từng buổi học:

1. Tiến đến Xã hội Không Có khí CO2: Quan điểm của Châu Á  

2. Kinh tế hàng hải và Ngành Thủy Sản Bền Vững

3. Biến đổi Khí hậu và Quản lý Nguồn nước

4. Nền kinh tế Xanh và Đầu tư có Trách nhiệm  

5. Trách nhiệm của Trường Đại học với Xã hội: Kinh nghiệm của ĐH Quốc gia Pingtung  

6. Giao thông vận tải Xanh

7. Lâm nghiệp và Bể chứa Các bon

Điều kiện tham gia: tất cả sinh viên

Hạn chót đăng ký: ngày  04/10/2021. Sinh viên phải đăng ký online cho từng buổi học. Sinh viên sẽ được cấp tín chỉ nếu tham gia từ 05 buổi học trở lên.

Link đăng ký online: https://forms.gle/2AUkeSiM7iR5Nqp79

Vui lòng nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết

 

Số lần xem trang: 343
Điều chỉnh lần cuối: 02-09-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm bốn hai không

Xem trả lời của bạn !