Phòng Hợp tác Quốc tế kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 1988/TB-ĐHNL-QLCL về việc tham gia chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến năm 2021 được tổ chức bởi Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Chương trình có mục tiêu tổng thể là hỗ trợ các trường đại học thành viên AUF củng cố chất lượng dạy học trực tuyến, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại trong đổi mới và phát triển chiến lược giáo dục đại học

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập theo đường dẫn sau:

1.      Thông báo 1988/TB-ĐHNL-QLCL

2.      Thư AUF

Số lần xem trang: 315
Điều chỉnh lần cuối: 08-06-2021

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !