Phòng Hợp tác Quốc tế xin báo học bổng dự án Erasmus+ năm học 2021 - 2022.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://uni-mate.hu/en/prospective-students/scholarships/erasmus

Số lượng học bổng: 2 suất

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

Số lần xem trang: 346
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy sáu bốn sáu

Xem trả lời của bạn !