Phòng HTQT thông báo “Tuyển sinh viên thực tập của phòng Nông Nghiệp Đối Ngoại – Lãnh Sự Quán Mỹ”

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm hai sinh viên đại học thực tập bán thời gian, không được trả lương cho Sở Nông nghiệp Nước ngoài (FAS).

·         Số lượng: 2

·        Thời gian đăng ký: Từ 12/04/2021 đến 26/04/2021

·        Giờ làm việc: Bán thời gian (Trên 20 giờ/tuần)

·        Thời gian chương trình: 6-12 tháng

Để biết thêm thông tin chương trình và mẫu đơn tham gia, vui lòng truy cập: Tại đây

*Lưu ý: Trong file thông báo_Announcement, tại mục "How to Apply", hướng dẫn điều kiện ứng tuyển chương trình thực tập, nội dung "Written permission from the educational institution", các em truy cập Tại đây, in mẫu 1 và 3.

Phòng HTQT trân trọng thông báo

 

Số lần xem trang: 329
Điều chỉnh lần cuối: 16-04-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai tám không

Xem trả lời của bạn !