Phòng Hợp tác Quốc tế  trân trọng thông báo Chương trình “Virtual Academy” (Học viện Từ xa) do Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan tổ chức.

Mục tiêu: nhằm cung cấp một diễn đàn thúc đẩy trao đổi học thuật/văn hóa và tạo điều kiện phổ biến kiến thức thông qua một loạt các bài giảng của các trường đối tác trong khu vực.

Thời gian chương trình: Dự kiến từ ngày 13/04/2021 đến 25/05/2021

Giảng viên: đến từ các Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, Trường Đại học Tanjunpura, Indonesia, Trường Đại học Vel Tech, Ấn Độ, Trường Đại học Bicol, Philippines

Giờ học: từ 15 giờ đến 17 giờ thứ Ba hàng tuần

Chủ đề của từng buổi học:

1.      Khám phá Văn hóa

2.      Các Vấn đề Kinh tế Khu vực

3.      Xu hướng Phát triển Công nghệ

4.      Kinh doanh & Luật quốc tế

5.      Đa dạng Sinh học và An ninh Thực phẩm

6.      Quan hệ Quốc tế

Thời hạn đăng ký: từ ngày 31/03/2021. Sinh viên phải đăng ký online cho từng buổi học. Sinh viên sẽ được cấp tín chỉ nếu tham gia từ 04 buổi học trở lên.

Link đăng ký online: https://forms.gle/ogwTyRc4nMY4cYYv5

            Vui lòng nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết hoặc liên hệ cô Phạm Thị Nguyệt Khánh qua số điện thoại 0975347738, Chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế.

Số lần xem trang: 356
Điều chỉnh lần cuối: 09-04-2021

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn bốn ba chín

Xem trả lời của bạn !