Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên J-PAC tại Đại học Chiba, Nhật Bản năm học 2021 - 2022.

J-PAC là chương trình trao đổi dành cho sinh viên đại học quan tâm đến việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản bao gồm có hai chương trình:

  • Chương trình Nghệ thuật Tự do Quốc tế
  • Chương trình Nghiên cứu Nhật Bản

* Điều kiện:

1. Trình độ tiếng Anh đủ (CEFR B2 trở lên) + Kinh nghiệm học tiếng Nhật ít nhất 50 giờ

2. Trình độ tiếng Nhật đủ (JLPT N2 trở lên)

*Thời gian học 

1. Toàn khóa: Tháng 10/2021 - 8/2022 

2. Học kỳ mùa thu: tháng 10/2021 - 2/2022 

3. Học kỳ mùa xuân: tháng 4/2021 - 8/2021

Lưu ý: Học viên không được thay đổi thời gian học sau khi nộp đơn.

* Hạn cuối

·        Chương trình Mùa Thu J-PAC 2021 

 - Hạn cuối đề cử: 1/3/2021

 - Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2021

·        Chương trình Mùa Xuân J-PAC 2022

 - Hạn cuối đề cử: 1/9/2021

 - Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2021

Để biết thêm thông tin và các mẫu biểu chương trình, vui lòng truy cập: Tại đây

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 367
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám chín không bảy

Xem trả lời của bạn !