Chương trình thực tập sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021. Trong 8 tuần thực tập, sinh viên có thể chọn vào một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu của các trường đại học, phòng thí nghiệm quốc gia và tập đoàn hàng đầu của Đài Loan. Ngoài ra, họ sẽ có cơ hội tham gia vào các bài phát biểu nổi bật, các chuyến thăm công ty cũng như trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa mà GASE cung cấp.

Những người tham gia đủ điều kiện của chương trình sẽ nhận được trợ cấp từ MOST, Đài Loan với số tiền khoảng 1.500 đô la Mỹ để trang trải phí chương trình, bảo hiểm du lịch và chỗ ở.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tệp đính kèm hoặc trang web chính thức: http://gasesummer.most.ntu.edu.tw/

Hạn cuố đề cử bởi trường Đại học: ngày 19 tháng 3 năm 2021

Hạn nộp hồ sơ cá nhân: ngày 26 tháng 3 năm 2021

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 373
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không tám chín bảy

Xem trả lời của bạn !