I. Thông tin về chương trình

1. Tuổi: Ứng viên tham gia phải sinh sau ngày 02/04/1986 ( dưới 35 tuổi)

2. Trình độ học vấn

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ để được nhận vào một khóa học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một trường đại học Nhật Bản. (Ứng viên phải chắc chắn đáp ứng các yêu cầu tại thời điểm đăng ký là đủ điều kiện.)

3. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với công việc hiện tại, được cơ quan phê duyệt trong công văn cử đi dự tuyển

4. Ứng viên cần có thư chấp nhận của từ một giám sát viên học thuật, phó giáo sư hoặc giáo sư từ trường Đại học Kanazawa. Ứng viên có thêm tìm kiếm thông tin phù hợp tại website http://ridb.kanazawa-u.ac.jp/public/index_en.php

Để biết thêm thông tin, vui lòng chon theo đường sau sau: TẠI ĐÂY

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 354
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không tám bảy một

Xem trả lời của bạn !