Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kỹ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

  •  12 tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
  •  36 tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.
Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

15 tháng 1 năm 2021

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2021

Thông báo kết quả

Kể từ giữa tháng 4 năm 2021

Quy định của chương trình học bổng France Excellence và mẫu tờ khai xin học bổng
có thể tải về từ địa chỉ :
www.ambafrance-vn.org

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Tại đây

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

Số lần xem trang: 340
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2020

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín năm chín ba

Xem trả lời của bạn !