Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo, Đại học Leibniz Hannover hợp tác với Đại học de Guanajuato, Học viện Giáo dục Đại học Manipal và Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Jomo Kenyatta kêu gọi đăng ký Khóa học Quản lý quốc tế hóa đại học 2020/2021. 

Điều kiện tham gia

· Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Giáo dục Đại học Quốc tế: với tư cách là nhân viên văn phòng quốc tế hoặc quản lý giáo dục đại học chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động quốc tế.

· Tốt nhất là từ 30 đến 50 tuổi

·  Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh (nói và viết).

Các ứng cử viên được mời nộp đơn cho đến ngày 8 tháng 6 năm 2020 lúc 09:00 giờ Trung Âu theo liên kết sau: https://www.uni-hannover.de/en/formensesammlung/formensesammlung-hi/dies-anmeldeformular/) (không đầy đủ các ứng dụng sẽ không được coi là đủ điều kiện và sẽ bị bỏ qua). Các ứng cử viên được chọn sẽ được thông báo về kết quả của cuộc họp tuyển chọn vào cuối tuần thứ hai của tháng 7 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Tại đây

 Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

Số lần xem trang: 332
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một bốn bảy tám

Xem trả lời của bạn !