Nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được của công tác hợp tác quốc tế trong 10 năm qua (2010 - 2019) và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ cho định hướng quốc tế hóa đại học trong giai đoạn 2020 - 2030, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tọa đàm "Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng chiến lược quốc tế hóa đại học".

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Tại đây

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 364
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn không chín bốn

Xem trả lời của bạn !