Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan Học kỳ Mùa Thu 2020 của Trường Đại học Nghi Tịnh (PU).

Để nộp đơn tham gia chương trình, sinh viên cần phải có Thư giới thiệu của phòng Hợp tác Quốc tế. Vì vậy, Khoa sẽ gửi Tờ trình nhấn vào đây đề xuất sinh viên đến phòng Hợp tác Quốc tế để Phòng tiến hành để cử. 

Hạn cuối Khoa gửi Tờ trình đề cử sinh viên: 06/04/2020

Hạn cuối phòng Hợp tác Quốc tế đề cử: 15/04/2020

Hạn cuối sinh viên nộp hồ sơ: 01/06/2020

- Sinh viên phải nộp hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ gốc.

- Thực hiện 02 bước sau để đăng ký tham gia chương trình:

 

1. Đăng ký online: http://alcat.pu.edu.tw/oia_incoming/index.php

      (Hãy chọn Exchange Program / Intended Date of Enrollment: 2020 Fall)

 

   2. Gửi hồ sơ yêu cầu đến Trường Đại học Nghi Tịnh trước ngày 01 tháng 06 năm   

       2020 (Thứ Hai). Đề biết hồ sơ yêu cầu, nhấn vào đây.

 

Nhấn vào đây để xem video giới thiệu về Trường Đại học Nghi Tịnh.

·  https://www.youtube.com/watch?v=OYL4KtDmUrM (Providence University-Official Video-7 mins)

·  https://www.youtube.com/watch?v=h54JwDegAq4  (Brief video for campus environment-3 mins)

·  https://www.youtube.com/watch?v=4kNroV0Gujw (Feedback from exchange students)

·  https://www.youtube.com/watch?v=uuyir97H1Fs&t=36s  ( Dare to Study Abroad- story video)

  

P. HTQT trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 379
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm năm không

Xem trả lời của bạn !