Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng Thông báo về Khóa học Mùa hè 2020 do Khoa Kỹ thuật, Luật và Chính trị, Quản Lý và Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Nhân Văn của Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU) tổ chức.

 

Sinh viên chọn khóa học ngành Kỹ thuật, Luật và Chính Trị và Quản Lý sẽ được miễn phí tham gia chương trình. Mỗi khóa học bao gồm 18 giờ học và thời gian có thể diễn ra từ 3 đến 6 ngày. Sau khóa học, sinh viên sẽ nhận Được Tín chỉ Học phần do Trường NCHU và Phòng HTQT, Trường NCHU cấp kèm theo Đề cương và Chương trình học.

 

Nếu sinh viên muốn tham gia Chương trình, vui lòng gửi đơn tham gia và hồ sơ thông qua những đường link sau:

 

        Ngành Kỹ thuật (Hạn chót 31/05/2020): 

                                                               ttps://docs.google.com/forms/d/1xPIoOD7UOuqscTyIuFzPoRtyX7jJx434MMmM72GthVY/edit

 

 Ngành Luật và Chính Trị (Hạn chót 25/03/2020): nchugsg@gmail.com

 
 Ngành Quản lý (Hạn chót 25/03/2020):  https://sites.google.com/email.nchu.edu.tw/2020-nchu-summer-workshop

 

 

Khóa học Định hình thế giới tự nhiên Kỷ nhân sinh (Hạn chót 16/03/2020): eh.summerschool2020@gmail.com 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng mở file đính kèm bằng Tiếng Anh, Tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chuyên viên Nguyệt Khánh, phòng Hợp tác Quốc tế qua số điện thoại 0975347738 hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301, nhà Thiên Lý. 

P. HTQT trân trọng thông báo./.

 

 

 

Số lần xem trang: 376
Điều chỉnh lần cuối: 10-03-2020

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn chín năm sáu

Xem trả lời của bạn !