Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng Thông báo Chương trình trao đi sinh viên ti Nhật Bản 2020 của Trường Đại học Tỉnh Hiroshima.

Thời gian du học: 

+ Một năm học từ Học kỳ Mùa Thu năm 2020

+ Nửa năm học từ Học kỳ Mùa Thu năm 2020

 Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM sẽ đề cử 05 sinh viên, tuy nhiên số lượng sinh viên được chọn sẽ tùy thuộc quyết định của từng khoa tại Trường Đại học Tỉnh Hiroshima. Để nộp đơn tham gia chương trình, sinh viên cần phải có Thư giới thiệu của phòng Hợp tác Quốc tế. Vì vậy, Khoa/Viện/ Bộ Môn sẽ gửi Tờ trình đề xuất sinh viên đến phòng Hợp tác Quốc tế để Phòng tiến hành xét duyệt. 

 

Hạn cuối Khoa/Viện/Bộ Môn gửi Tờ trình đề cử sinh viên: 06/04/2020

Hạn cuối phòng Hợp tác Quốc tế đề cử: 30/04/2020

Sinh viên tham dự sẽ được gì? 

- Sinh viên sẽ được Trường Đại học Tỉnh Hiroshima cấp học bổng 30.000 yên mỗi tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Mọi thắc mắc quý, vui lòng liên hệ với chuyên viên Nguyệt Khánh, phòng Hợp tác Quốc tế qua số điện thoại 0975347738 hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301, nhà Thiên Lý. 

P. HTQT trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 367
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2020

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu không sáu hai

Xem trả lời của bạn !