Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng Quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu và đổi mới. các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Học bổng Chính phủ Australia (AAS).

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo Tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS 6.5, không có điểm thảnh phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại website http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

     * Flyer

     * Poster

     * Profile

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 335
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !