Nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua trao đổi văn hóa và trao đổi giáo dục, Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu:

- Hạn nộp hồ sơ ngày 15-10-2019.


Thông tin chi tiết về chương trình:  https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbrightprogram-vietnam/vietnamese-scholar-program.

 

Thông tin về thư mời tham gia: Tại đây

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 12461
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một tám ba tám

Xem trả lời của bạn !