Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bungary năm 2019 như sau:

Trình độ đào tạo và ngành học

     Chính phủ Bun-ga-ri cấp 01 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ; 01 học bổng tiến sĩ; từ 01 đến 03 học bổng thực tập sinh hoặc nghiên cứu khoa học. Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học đang thực hiện đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập của Bun-ga-ri.

Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học
  • Chương trình thạc sĩ: từ 01 năm đến 02 năm học
  • Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
  • Chương trình thực tập: từ 03 tháng đến 09 tháng

Yêu cầu về ngoại ngữ

  • Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Bun-ga-ri cần có bằng đại học, thạc sĩ học tại Bun-ga-ri bằng tiếng Bun-ga-ri;
  • Ứng viên dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Bun-ga-ri sẽ được bố trí học 01 năm học dự bị tiếng Bun-ga-ri tại Bun-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành.

Chế độ học bổng

     Chính phủ Bun-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Bun-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Bun-ga-ri..

Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển

            Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định đối với học bổng dự tuyển, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh: trước ngày 15/3/2019 (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy)

Để biết thêm thông tin chương trình, vui lòng truy cập tại trang web: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-bungari-dien-hiep-dinh-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1089

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 337
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám bảy bốn một

Xem trả lời của bạn !