1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
- Số lượng học bổng: 200 học bổng

- Trình độ đào tạo: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn

- Chỉ tiêu học bổng dự kiến như sau: 
+ 80 học bổng đại học trình độ cử nhân chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, truyền thông, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và y tế, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.

+ 55 học bổng thạc sĩ, chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, tin học, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và sức khỏe, sư phạm, khoa học tự nhiện và nghệ thuật
+ 25 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) về y khoa và sức khỏe, luật, kiến trúc và .nghệ thuật.
+ 30 học bổng tiến sĩ về các ngành học phía Việt Nam có nhu cầu đào tạo.
+ 100 tháng học bổng học ngắn hạn (5 hoặc 10 tháng) trình độ sau đại học.
1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 03 đến 4 năm học
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 đến 02 năm học
- Chương trình một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ): 05 đến 06 năm học (chỉ đào tạo về luật, y khoa và sức khỏe)
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm
- Chương trình thực tập: từ 05 đến 10 tháng.
1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.
2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển
2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; 
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập);
- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn;
- Yêu cầu về ngoại ngữ: ứng viên dự tuyển phải đáp ứng một trong các quy định dưới đây: 
+ Có bằng đại học, thạc sĩ học tại Hung-ga-ri bằng tiếng Hung-ga-ri (đối với những trường hợp dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Hung-ga-ri);
+ Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng hoặc có bằng đại học, thạc sĩ học bằng tiếng Anh ở nước ngoài (đối với những trường hợp dự tuyển đi học bằng tiếng Anh);
+ Chỉ có ứng viên dự tuyển học bổng học đại học hoặc học bổng một chu kỳ chuyên gia/thạc sĩ nếu chưa có ngoại ngữ thì được đăng ký dự tuyển để đi học bằng tiếng Hung-ga-ri (được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Hung-ga-ri tại Hung-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành);
- Đạt yêu cầu vòng xét tuyển/thi tuyển đầu vào theo quy định của cơ sở đào tạo Hung-ga-ri trong quá trình dự tuyển;
- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học;
+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.
3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển

3.1 Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu)

Thời hạn đăng ký online trên website của Hung-ga-ri đến 23h59’ ngày 15/01/2019

3.2 Nộp hồ sợ trực tuyến (Online) tại website của Cục Hợp tác Quốc tế (https://tuyensinh.vied.vn)

Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ tiếng Việt sang các files định dạng PDF ( mỗi loại tài liệu quét thành 1 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.

Thời hạn đăng ký online trên website https://tuyensinh.vied.vn  đến hết ngày 16/01/2019

3.Nộp hồ sơ giấy

Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 16/01/2019 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online)

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 334
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm chín bảy không

Xem trả lời của bạn !