Ngày 25/09/2018, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM đã có buổi đón tiếp và làm việc đoàn cán bộ Cục khuyến nông Thái Lan. Đại diện trường Đại học Nông Lâm bao gồm: GS. TS. Nguyễn Hay, Hiệu trưởng, TS Bùi Ngọc Hùng, Chủ tịch công đoàn trường, TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và PGS. TS. Nguyễn Phú Hòa, trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và PGS. TS. Dương Nguyên Khang, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.


Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, Hai bên thảo luận về các chương trình trao đổi có thể hợp tác đồng thời chia sẻ về hoạt động chuyến giao Khoa học từ phía Nhà trường đến với hợp tác xã, nông dân, trang trại, 


Tham quan Trung Tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học

Công nghệ Trường Đại học Nông Lâm

Tại buổi làm việc, Cục khuyến nông Thái Lan mong muốn trao đổi về sự hợp tác giữa Trường và cơ quan khuyến nông Thái Lan, cụ thể là cách thiết lập sự hợp tác hoạt động và chuyển giao công nghệ cho nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông.

 

Số lần xem trang: 550
Điều chỉnh lần cuối: 27-09-2018

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai ba chín chín

Xem trả lời của bạn !