Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Cuộc thi "ASEAN Data Science Explorers (ADSE)của ASEAN Foundation, Indonesia. Đây là cơ hội cho tất cả sinh viên, không phân biệt trình độ công nghệ thông tin, khai thác sức mạnh của dữ liệu, hiểu rõ hơn bằng cách tận dụng SAP Analytics Cloud. Sinh viên được yêu cầu phân tích dữ liệu liên quan đến các vấn đề xã hội và kinh tế ở các nước ASEAN, liên quan đến sáu Mục tiêu Phát triển Bền vững sau đây:
  1. Sức khỏe và hạnh phúc
  2. Chất lượng giáo dục
  3. Bình đẳng giới
  4. Tình trạng việc làm và tăng trưởng kinh tế
  5. Công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng
  6. Phát triển thành phố, cộng đồng bền vững.

Hạn chót đăng kíngày 13 tháng 06 năm 2018

Để biết thêm thông tin và đăng ký trực tuyến, vui lòng truy cập tại: https://www.aseandse.org

Infographics Competition Guild

Infographics Judging

.


P.HTQT trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 344
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn hai tám

Xem trả lời của bạn !