1. Từ ngày 13-17/06/2018, Tại Hội trường P100, nhà Phượng Vĩ, Trường Đại học Nông Lâm cùng với Scientific Education Research Society (SERS), Meerut, India tổ chức hội nghị “Innovative approaches in applied sciences and technologies” . Hội nghị IAsT-2018 nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực khoa học, nông nghiệp, môi trường và quản lý tài nguyên. Hội nghị cung cấp diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và quan tâm gần đây, những thách thức thực tiễn đã gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.
Thông tin về hội nghị:
iAsT 2018

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 12399
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn năm ba bốn

Xem trả lời của bạn !