Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các trường đại học thành viên AUF thuộc khu vực Tây Âu với các trường thành viên tại các nước đang phát triển, nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cuca3 các trường này trong các lĩnh vực":

 • Quản trị đại học
 • Quản lý và đánh giá chất lượng giáo dục;
 • Triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục (giảng dạy, đào tạo, quản lý), nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Quốc tế hoá giáo dục đại học;
 • Đào tạo thường xuyên và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên;
 • Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;
 • Số hoá nội dung giáo trình và tài liệu khoa học;
 • Xây dựng chương trình đào tạo (bậc đại học, cao học, tiến sĩ) và các đơn vị nghiên cứu khoa học;
 • Tăng cường hợp tác khoa học và nghiệp vụ giữa các trường đại học thuộc các nước phát triển với các nước đang phát triển.

(KHÔNG áp dụng cho các chuyến công tác thỉnh giảng trong khuôn khổ các chương trình đào tạo, cũng như các cuộc hội thảo trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học hiện hữu của các trường liên quan).

1.Đối tượng

 1. Chuyên gia tư vấn phải là cán bộ, giảng viên thuộc biên chế của một trường đại học thành viên AUF tại khu vực Tây Âu, tra cứu tại goo.gl/EdnZUN).
 2. Trường thụ hưởng phải là trường thàng viên AUF thuộc một nước đang phát triển (tra cứu danh sách các thành viên AUF tại Việt Nam: goo.gl/RzM6kL

2. Cách thức đăng kí

 1. Trường thụ hưởng xác định nhu cầu tìm chuyên gia tư vấn thuộc các lĩnh vực nêu trên
 2. Trường thụ hưởng chủ động liên hệ với chuyên gia phù hợp thuộc danh sách 1.1
 3. Trường thụ hưởng và chuyên gia tư vấn thống nhất bản kế hoạch tư vấn ( mô tả như cầu, mục tiêu, phương pháp, thời gian và lịch trình tư vấn...) để chuẩn bị hồ sơ đăng kí với AUF
 4. Chuyên gia tư vấn, hoặc người đại diện nộp hồ sơ trực tuyến cho AUF tại formulaires.auf.org

Thành phần hồ sơ

Đăng ký trên hệ thống trực tuyến AUF theo địa chỉ formulaires.auf.org , đính kèm các tài liệu (viết bằng tiếng Pháp)

 • Thư mời chuyên gia tư vấn do trường thụ hưởng soạn;
 • Chương trình làm việc chi tiết của đợt tư vấn (từ 3 đến tối đa 10 ngày)
 • CV của chuyên gia được mời tư vấn
 • Thư xác nhận công tác của cơ quan chủ quản chuyên gia tư vấn.

Thời hạn

            Hồ sơ cần nộp chậm nhất hai tháng trước ngày công tác dự kiến

 • Thời gian xử lý hành chính: 10 ngày
 • Thời gian đánh giá nội dung và ra quyết định: 30 ngày

            Hạn cuối nhận hồ sơ: 01/09/2018

 ** Với các trường khu vực phía Nam, để được tư vấn xây dựng hồ sơ, vui lòng liên hệ:

ThS. Bùi Thị Nguyên Thi, Chuyên viên dự án, bui.thi.nguyen.thi@auf.org, 028.38279550

TS. Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện VPDA AUF tại Tp. HCM, nguyen.tan.dai@auf.org , 028.38279550

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 321
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một ba ba

Xem trả lời của bạn !