Nhằm thực hiện các các khuyến cáo của Hội nghị Hiệu trưởng Pháp ngữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (CONFRASIE) qua cuộc họp tại Thái Lan vào tháng 04/2017. Ban Giám đốc UAF Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) mong muốn hỗ trợ các trường thanh viên xây dựng các hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong trường Đại học.

Nội dung hỗ trợ

Một hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp có thể hướng đến một và/hoặc nhiều hoạt động theo các hướng sau:

  • Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức kinh tế-xã hội để lập ra các giải pháp hệ thống khuyến khích phát triển tinh thần sáng nghiệp trong sinh viên: mở các môn học chính thức liên quan đến khởi nghiệp, tăng cường yếu tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong chính sách thực tập, phát triển các công cụ và năng lực khởi nghiệp bổ túc cho chương trình đào tạo chính khoá, v.v...
  • Tổ chức các hoạt động khuyến khích gặp gỡ, giao lưu, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp giữa sinh viên và doanh nhân;
  • Xây dựng vườn ươm khởi nghiệp trong trường đại học nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nhân với giảng viên và sinh viên, khuyến khích lập các dự án đổi mới sáng tạo;

Phương thức hỗ trợ

            Mỗi dự án có thể được AUF hỗ trợ kinh phí từ 10.000 đến 15.000 EUR và phải có nguồn đồng tài trợ khác với mức tối thiểu 30% tổng giá trị dự án.

Tiêu chí xét chọn

     Các dự án ứng tuyển sẽ được trình Ủy ban Chuyên gia Khu vực xét duyệt vào tháng 09/2018, theo các tiêu chí chính như sau:

  • Đa đối tác, với ít nhất một doanh nghiệp tham gia;
  • Có nguồn đồng tài trợ hoặc vốn đối ứng;
  • Xác định rõ ràng bối cảnh học thuật và kinh tế-xã hội liên quan đến các hoạt động dự kiến;
  • Có một cơ cấu chỉ đạo điều hành chặt chẽ với các mục tiêu cụ thể và kết quả đo lường được;
  • Có lồng ghép các mục tiêu quảng bá các giá trị của hoặc về cộng đồng Pháp ngữ.

Thời hạn

Biểu mẫu đăng kí bắt buộc: goo.gl/uK3qCw

            Hồ sơ gửi bản chính qua bưu điện và bản sao qua điện thư cho cô: Nguyễn Thuý Huyền – Phụ trách dự án, BGĐ AUF Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội – nguyen.thuy.huyen@auf.org

            Hạn cuối nhận hồ sơ: 15/07/2018

 ** Với các trường khu vực phía Nam, để được tư vấn xây dựng hồ sơ, vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện VPDA AUF tại Tp. HCM, nguyen.tan.dai@auf.org , 028.38279550

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 332
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2018

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một không sáu sáu

Xem trả lời của bạn !