Phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Nông Lâm xin thông báo chương trình “Tài năng trẻ - Diễn đàn Quốc tế về các tiềm năng trong phát triển bền vững” đã chính thức bắt đầu, đây là cơ hội để thúc đẩy việc trao đổi quốc tế các ý tưởng xanh sáng tạo. Giải thưởng, dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Anja Karliczek, hằng năm dành cho 25 nhà nghiên cứu trẻ mỗi năm.

Cuộc thi “Tài năng trẻ” đã thúc đẩy khuyến khích việc trao đổi toàn cầu các ý tưởng sáng tạo từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Từ khi thành lập, giải thưởng đã công nhận 207 nhà nghiên cứu và nhà khoa học trẻ tuổi đến từ 57 quốc gia vì những thành tựu và đóng góp nổi bật của họ để làm cho cộng đồng, quốc gia và xã hội của họ bền vững hơn.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập vào địa chỉ http://www.greentalents.de/ hoặc vui lòng liên hệ Anh Tấn Dương, Điều phối viên phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Nông Lâm, ĐT: 0984701284, email: dtduong@hcmuaf.edu.vn

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 322
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn tám bốn

Xem trả lời của bạn !