Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng với Trường Đại học Okayama, Nhật Bản dự định tổ chức khóa học Summer School 2018. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 05 đến ngày 18 tháng 03 năm 2018

2. Nội dung khóa học: Môi trường và Nông nghiệp bền vững

3. Số lượng học viên cho khóa học: 20 học viên

4. Ngôn ngữ: giảng dạy bằng Tiếng Anh

5. Lợi ích tham gia khóa học:

-  Học viên được miễn học phí

-  Có cơ hội tiếp cận phương pháp giảng dạy của các Giáo sư Nhật

-  Có kiến thức sâu rộng về Nông nghiệp và Môi trường

-  Có cơ hội thực tập tại phòng lab và tham gia những chuyến đi thực tế

-  Nâng cao khả năng tiếng Anh

6. Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 4, học viên cao học, giảng viên trẻ và các sinh viên quốc tế đã từng học tại Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM hoặc sinh viên quốc tế học tại trường là đối tác với Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM hoặc Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

7. Điều kiện tham gia: học viên có kiến thức cơ bản về Môi trường, Lâm nghiệp hoặc Nông học. 

8. Hình thức đăng ký: Để đăng ký tham gia hoặc biết thêm chi tiết khóa học, vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyệt Khánh theo địa chỉ email ptnkhanh@hcmuaf.edu.vn hoặc số điện thoại 0975347736.

9. Thời gian đăng ký: từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2018.  

10. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm đối với sinh viên năm 4 hoặc Bằng tốt nghiệp đối với học viên cao học, giảng viên trẻ hoặc sinh viên quốc tế

- Chứng chỉ tiếng Anh (B1, TOEIC, IELTS hoặc TOEFL)

            Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!!!

Số lần xem trang: 316
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không hai tám hai

Xem trả lời của bạn !