Trường Đại học Tỉnh Hiroshima, Nhật Bản thông báo tuyển sinh cho Chương trình trao đổi Sinh viên “Khóa học Mùa Xuân 2018” với nội dung như sau:

Yêu cầu ứng viên:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ

- Là sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm – Tp. HCM

- Có khả năng tự chi trả chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tại PUH

- Có sức khỏe tốt

Thời gian khóa học:

Sinh viên có thể đăng ký học một trong hai thời gian dưới đây:

 -  Nửa năm: Từ tháng 04 đến giữa tháng 09 năm 2018 (Khóa học Mùa Xuân) hoặc giữa tháng 09 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019 (Khóa học Mùa Thu)

 -  Một năm: từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019

 Hạn chót đăng ký:

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình tại phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm TpHCM. Hạn chót đăng kí là ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Hình thức đăng ký:

Sinh viên có thể liên hệ chuyên viên Phạm Thị Nguyệt Khánh, phòng Hợp tác Quốc tế - phòng 301, Nhà Thiên Lý tại số điện thoại 0975347738 hoặc email ptnkhanh@hcmuaf.edu.vn


Vui lòng nhấp vào đây để tham khảo thêm thông tin.


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 319
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba ba một

Xem trả lời của bạn !