Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Chương trình trao đổi ngắn hạn (2018-2019) tại đại học Kanazawa, Nhật Bản. Chương trình có tổng cộng 04 chương trình trao đổi A, C, D, E được tổ chức trong năm học 2018-2019.

1. Hạn chót nộp hồ sơ

   Hồ sơ xin nhập học phải được gửi đến Trường Đại học Kanazawa vào :

Ngày 20 tháng 11 năm 2017: đối với Chương trình C, D và E (bắt đầu vào tháng 4)

Ngày 28 tháng 2 năm 2018: đối với Chương trình A, C, D và E (bắt đầu vào tháng 10)

2. Thủ tục đăng ký

Chương trình A, C, D, E

Xin vui lòng gửi Đơn đăng ký qua email tại địa chỉ st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp  ở định dạng Excel, cùng với các tài liệu bổ sung ở định dạng PDF.

Chương trình B

Các hồ sơ đăng ký phải được gửi qua đường bưu điện. Trong trường hợp khó đáp ứng đúng thời hạn, xin vui lòng fax Đơn đăng ký trước thời hạn, và gửi hồ sơ gốc bằng thư chuyển phát nhanh sau đó.

3. Lưu ý

-Hướng dẫn và mẫu đơn có thể được tải xuống từ trang web: http://www.isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html

- Về mẫu đơn đăng ký cho Chương trình B, Trường Đại học Kanazawa sẽ gửi cho sinh viên vào khoảng cuối tháng 12 năm 2017

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!!

Số lần xem trang: 303
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một tám hai tám

Xem trả lời của bạn !