rong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

 

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kỹ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

  • Mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
  • Ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 5 tháng 1/2018
Phỏng ván các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3/2018
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4/2018

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!!!

Số lần xem trang: 329
Điều chỉnh lần cuối: 30-10-2017

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy ba bảy năm

Xem trả lời của bạn !