Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Chương trình Trao đổi Sinh viên năm học 2018 của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Để đăng ký tham gia, sinh viên cần điền thông tin vào Application Form và Nomination Form (Link đính kèm) rồi gửi đến HTQT theo địa chỉ email iro_nlu@hcmuaf.edu.vn. Đồng thời, sinh viên cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo như yêu cầu trong Application Form.

Hạn chót đăng kí: ngày 29 tháng 10 năm 2017

P.HTQT cũng đính kèm Inform Sheet của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc để các em sinh viên nắm thông tin. Nếu có những thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyệt Khánh theo số đt 0975347738.


P.HTQT trân trọng thông báo!!!

Số lần xem trang: 326
Điều chỉnh lần cuối: 21-09-2017

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai một hai ba

Xem trả lời của bạn !