Đại học HAS là chìa khóa cho sự phát triển của các công nghệ mới trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, trồng trọt, bảo tồn thiên nhiên và các lĩnh vực môi trường ở phía nam Hà Lan.

Trong tất cả các chương trình học tập của trường, sinh viên được thách thức để thực hiện kiến ​​thức lý thuyết trong các tình huống thực tế. Vì lý do này, các khoa của trường không ngừng phát triển và trân trọng những mối liên hệ của trường với ngành công nghiệp này.

Thủ tục đăng kí
Để biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn và tổng quan về thời hạn của chúng tôi, vui lòng kiểm tra website.
Xin lưu ý thời hạn bắt đầu vào tháng 2 năm 2018:

• Hạn chót nhận hẹn phỏng vấn - ngày 15 tháng 10 năm 2017
• Hạn chót nộp hồ sơ - 1 tháng 11 năm 2017
 
Khả năng trao đổi
Trường có khả năng trao đổi sinh viên trong suốt quá trình học từ năm nhất đến năm 4. Để có tổng quan về tất cả các khả năng, bao gồm các tiêu đề môn học và ECTS, vui lòng xem tổng quan này.
Vui lòng liên hệ Văn phòng Quốc tế tại studentexchange@has.nl để biết thêm thông tin về những khả năng này.
 
Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!!!

 

Số lần xem trang: 327
Điều chỉnh lần cuối: 21-09-2017

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm tám không năm

Xem trả lời của bạn !