Trung tâm Thông tin DAAD Thông báo chương trình Thạc Sĩ và Tiến sĩ „Quản lý nước bền vững“ tại Đức. Đây là chương trình học bổng kết hợp giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Bộ Khoa học và Nghiên cứu Đức (BMBF) dành cho một số ít quốc gia trọng tâm, trong đó có Việt Nam. Thông báo về chương trình có tại trang web:

Chương trình thạc sĩ: Sustainable Water Management 2018: Master’s Studies in Germany

Chương trình tiến sĩ: Sustainable Water Management 2018: Doctorate in Germany

Chương trình học bổng dành cho các ứng viên xuất sắc muốn học Thạc Sĩ hoặc làm Nghiên cứu sinh trong các ngành khoa học ứng dụng “Nước và năng lượng”, “Nước và dinh dưỡng”, “Nước và môi trường”, Nước và Sức khỏe” hoặc “Nước và các khu đô thị”. Mục tiêu của chương trình là đào tạo đội ngũ chuyên viên về công nghệ quản lý nước bền vững cho các quốc gia cũng như hỗ trợ cho quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuât giữa các quốc gia trọng tâm và nước Đức.

Ngày hết hạn nộp hồ sơ là ngày 31.10.2017.

Để nhận thông tin thêm và tư vấn, xin liên hệ:                   

Deutscher Akademischer Austauschdienst

German Academic Exchange Service

Referat/Section ST43

Kennedyallee 50

53175 Bonn

nawam@daad.de

 

 Phòng HTQT trân trọng thông báo!!!

Số lần xem trang: 311
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba tám bảy ba

Xem trả lời của bạn !