Vào lúc 14h, ngày 20.09.2017, phòng Hợp tác Quốc tế sẽ hỗ trợ Hiệu trưởng, khoa Thuỷ Sản tiếp đón và tổ chức ký kết hợp tác giữa Nhà trường với công ty Virbac, Pháp.

Số lần xem trang: 12488
Điều chỉnh lần cuối: 18-09-2017

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !