SIIT cung cấp các chương trình quốc tế về Kỹ thuật, Công nghệ, và Quản lý với 100% các khóa học sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy. 

SIIT muốn giới thiệu Học bổng cho Sinh viên/Nghiên cứu sinh Nước ngoài Xuất sắc (EFS), là học bổng nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ và Quản lý tại Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (Chương trình Thạc sĩ và Tiến sỹ). SIIT hiện đang cung cấp 40 suất học bổng một năm.

Các chương trình học tại SIIT:

 • Biochemical Engineering/ Biochemistry
 • Environmental Engineering/ Science/ Technology/ Management
 • Chemical Engineering/ Chemistry
 • Industrial Engineering
 • Civil Engineering
 • Information Technology
 • Computer Engineering/ Science
 • Logistics and Supply Chain Systems Engineering
 • Electronics and Communication Engineering
 • Management Technology
 • Engineering Management
 • Service Science
 • Energy Technology/ Management
 • Materials Engineering/ Science/ Technology
 • Mechanical Engineering
 • Electrical/ Control Engineering
 • Mathematics/ Mathematical Education
 • Plasma and Nuclear Fusion
 • Geotechnical Engineering

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại địa chỉ: www.siit.tu.ac.th

Sinh viên quan tâm có thể đăng ký thông qua ứng dụng trực tuyến SIIT:

 

http://203.131.209.90/siit/index.php/component/siit_admission_system/?controller=registration_form_new&type=1


Số lần xem trang: 317
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không bảy không

Xem trả lời của bạn !