Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau:

- Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2018 - 2019 (Hạn nộp hồ sơ ngày 15-10-2017) Tại đây

- Chương trình Học giả US-ASEAN năm học 2018 - 2019 (Hạn nộp hồ sơ ngày 27-10-2017) Tại đây

Thông báo chương trình như kèm theo. Các chi tiết khác có trên Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-schola

 

rship-opportunities/

 

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!!!

Số lần xem trang: 308
Điều chỉnh lần cuối: 16-08-2017

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm năm không bốn

Xem trả lời của bạn !