Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo về chương trình trao đổi sinh viên (sinh viên đại học và học viên thạc sỹ) hàng  năm (PAX: Program of Academic Exchange). Để nộp đơn tham gia chương trình, sinh viên cần phải có thư giới thiệu của phòng Hợp tác Quốc tế.

  Sinh viên cần nộp tờ trình (liên hệ Phòng HTQT để nhận mẫu tờ trình) và CV bằng tiếng Anh về P.HTQT:

trước ngày 3/4/2017 đối với học kỳ bắt đầu vào tháng 9.2017

trước ngày 6/10/2017 đối với học kỳ bắt đầu vào tháng 2.2018

để Phòng tiến hành xét duyệt . 

- Sau khi xác nhận thư đề cử, trường NCHU sẽ cung cấp cho sinh viên được đề cử ID và password để đăng kí nộp đơn online. 

- Thời gian nộp hồ sơ chỉ trong 10 ngày: sau khi được cấp ID và Password

- Sinh viên phải nộp hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ gốc

 Lưu ý: Trường NCHU chỉ nhận để cử một lần cho một năm học. Do đó, đơn xin cho một học kì hoặc 1 năm học (gồm 2 học kỳ)  2017-2018 sẽ có cùng deadline.

 Sinh viên tham dự sẽ được gì? 

- Miễn học phí (không bao gồm phí bảo hiểm bắt buộc - khoảng 800$NT/tháng)

- Miễn phí học tiếng Trung

- Miễn phí ký túc xá

- Mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được quyết định sau khi P.HTQT đề cử sinh viên . Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại trang web: http://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/for-students-en/study-at-nchu-en

 Sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế qua email: nt.hoai@hcmuaf.edu.vn (cô Hoài) hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng. 


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 313
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín năm sáu không

Xem trả lời của bạn !