Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017/niên khóa 2018 đã bắt đầu nhận hồ sơ và sẽ ngừng nhận hồ sơ vào ngày 31/03/2017.

Các ứng viên xin Học bổng Chính phủ Australia phải nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web:http://australiaawardsvietnam.org/.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:

- Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công) 
- Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị) 
- Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước) 
- Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng) 
- Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ) 
- Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững) 
- Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế) 
- Khuyết tật 
- Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân. Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết.

Bậc học

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

- Vé máy bay khứ hồi 
- trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang 
- Toàn bộ tiền học phí 
- Hỗ trợ sinh hoạt phí 
- Chương trình học chuẩn bị 
- Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học 
- Hỗ trợ học tập bổ sung và 
- Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau: http://dfat.gov.au

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình: 
- Phải có bằng đại học chính quy
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả phía dưới) 
- Không xin học lấy bằng Thạc sỹ thứ hai

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 360
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm sáu một không

Xem trả lời của bạn !