SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại một số cơ sở đào tạo tại Phi-líp-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo buổi giới thiệu học bổng này, thông tin cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng họp 1, Tòa nhà A1

Thời gian: 9:00-11:00, 30/9/2016 (Thứ 6)

Đối tượng: Sinh viên năm cuối, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trẻ quan tâm đến học bổng Sau đại học.

Lĩnh vực đào tạo: nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

Số lần xem trang: 317
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không sáu chín năm

Xem trả lời của bạn !