Sáng ngày 7/6/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế cùng với Ban Giám Hiệu, Khoa Kinh tế, khoa Công nghệ Thực phẩm, khoa Môi trường, Khoa Nông học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế và phòng Sau Đại học cùng đón tiếp và trao đổi hợp tác với Trường Đại học Khoa học thực tiễn Has (HAS University of Applied Sciences) Hà Lan. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để xây dựng chương trình liên kết đào tạo (2+2) chuyên ngành Kinh doanh Nông nghiệp. Hai bên cùng thảo luận và trao đổi chương trình học cũng như những thông tin liên quan. Buổi họp đã thành công tốt đẹp và mở ra cơ hội mới trong hợp tác giữa hai Trường.

Số lần xem trang: 491
Điều chỉnh lần cuối:

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu một hai một

Xem trả lời của bạn !