Sáng ngày 7/6/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ Ban Giám Hiệu, cùng với Khoa Kinh tế, khoa Công nghệ Thực phẩm, khoa Môi trường, Khoa Nông học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế và phòng Sau Đại học cùng đón tiếp và trao đổi hợp tác với HAS-University of Applied Sciences, Hà Lan

 Vào lúc 9:30 cùng ngày phòng Hợp tác Quốc tế cùng với khoa Nông học, khoa Công nghệ Thực phẩm, phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học đón tiếp đoàn đại diện chương trình viện trợ New Zealand  để trao đổi về các quỹ tài trợ hợp tác có thể giữa Trường và Quỹ này

Số lần xem trang: 12470
Điều chỉnh lần cuối: 13-08-2018

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !